wz

DENNý REŽIM - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Vytvorením priaznivej psychosociálnej atmosféry rešpektujúc biorytmus detí, striedaním aktívnych a relaxačných aktivít spontánnych a riadených činnosti stanovili sme najvýhodnejší denný poriadok. Takto stanovený denný poriadok zabezpečuje plnohodnotnú výchovno vzdelávaciu činnosť vo všetkých organizačných formách denného poriadku – hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edeukačné aktivity, pobyt vonku. Poskytovali sme deťom maximálnu možnosť pre hru. Počas celodenného pobytu v MŠ, kládli sme základy vhodných stereotypov – činnosti zabezpečujúce životosprávu. Denne sme deti viedli k samostatnosti v sebaobsluhe a k slušnosti. Poskytovali im dostatočný priestor na sebarealizáciu, sebahodnotenie a individualizmus.
Čas
Činnosti
6:30- 9:00
Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybovo - relaxačné cvičenia, edukačné aktivity.
Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít.
9:00-9:30
Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie.
9:30-10:30
Edukačné aktivity.
10:30-11:30
Pobyt vonku - vychádzky, pohybové aktivity, edukačné aktivity.
11:30-12:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie.
12:00-14:30
Odpočinok, pohybovo - relaxačné cvičenia, osobná hygiena.
14:30-15:00
Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OLOVRANT -osobná hygiena, stolovanie, stravovanie.
15:00-16:00
Hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa.
22.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky