wz

Hlavná stránka - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Milí rodičia, vitajte na našej spoločnej webovej stránke, ktorá vznikla z potreby zlepšenia vašej informovanosti, propagácie materskej školy na verejnosti a využitia možností, ktoré dnes prinášajú digitálne média.

Naša Materská škola sa nachádza v malej obci Nemešany neďaleko mesta Spišské Podhradie na východe Slovenska. Materská škola má nezastupiteľné miesto v rodine, v jej starostlivosti o dieťa. V relatívne krátkom čase je nevyhnutné dať dieťaťu to najlepšie, čo sa dá, aby jeho štartovacia pozícia v ďalšiom vzdelávaní bola čo najlepšia. To všetko je možné iba v zdravo fungujúcom vzťahu učiťeľ - dieťa - rodič a v kvalitnom edukačnom prostredí. Zabezpečiť tieto požiadavky je jednou z našich priorít.

Naším cieľom je pripraviť deti na vstup do základnej školy, komplexne rozvíjať ich osobnosť, pričom kladieme dôraz na zdravý životný štýl, environmentálne cítenie, rozvoj ľudových tradícií ako aj formovanie jedinečnosti detí rozvíjaním ich nadania a záujmov.

Zriaďovateľom materskej školy je obec Nemešany, ktorá má právnu subjektivitu. Poskytujeme starostlivosť deťom vo veku od 3 - 6 rokov.

V uplynulom období prešla materská škola malou rekonštrukciou a modernizáciou v spolupráci so sponzormi. Získali sme tým kvalitné prostredie pre prácu s deťmi, čo je významnou devízou do budúcnosti. Máme tak kvalitné didaktické vybavenie, ktoré spolu so skúsenými pedagógmi a obslužným personálom garanciou naplnenia našich výchovno-vzdelávacích cieľov. I naďalej sa snažíme získavať sponzorov na získavanie finančných príspevkov.
Budeme radi, ak naša stránka splní svoj účel a nájdete na nej všetko, čo vás zaujíma. Radi sa budeme zaoberať vašimi otázkami alebo podnetmi, ktoré nám môžu pomôcť skvalitniť našu prácu.    
info
22.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky