wz

ZOZNAM DETÍ - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Menný zoznam detí prijatých do Materskej školy Nemešany v školskom roku 2017/2018 na základe rothodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č.596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa stavu k 15.9.2017

Meno a Priezvisko dieťaťa
Dátum narodeniaBydlisko
1Daniel Michal Karabin
25.02.2011  Nemešany 36
2Samuel Majzel17.05.2011  Nemešany 31
3Martin Kandra3.07.2011  Nemešany 109
4Lucia Kolarská
4.11.2011  Nemešany 60
5Oliver Krivoš
22.12.2011
 Nemešany 55
6Tomáš Olah
26.01.2012  Nemešany 34
7Tibor Butvin17.05.2012  Nemešany 18
8Lukáš Forgáč1.06.2012  Nemešany 74
9Viktor Michalov
19.06.2012
 Nemešany 2
10Lukáš Bandžuch27.11.2012  Nemešany 2
11Viktória Gadušová
3.04.2013  Nemešany 30
12Jasmín Cmorejová18.02.2014  Nemešany  81
13Jakub Molčan18.04.2014  Nemešany 61
14Mathias Boržik16.06.2014  Nemešany č.2 80
15Viktória Kotlarčíková25.08.2014  Nemešany 31
16Bianka Forgáčová
24.09.2014  Nemešany 123
17Frederika Suchá
3.01.2015  Nemešany 81
18.1.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky