wz

ZOZNAM DETÍ - MŠ Nenešany

Materská škola Nemešany

trieda včielka
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Menný zoznam detí prijatých do Materskej školy Nemešany v školskom roku 2017/2018 na základe rothodnutia riaditeľa podľa §5 zákona č.596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa stavu k 15.9.2017
1 Daniel Michal Karabin   
2 Samuel Majzel
3 Martin Kandra
4 Lucia Kolarská
5 Oliver Krivoš
6 Tomáš Olah
7 Tibor Butvin
8 Lukáš Forgáč
9 Viktor Michalov

10 Lukáš Bandžuch
11 Viktória Gadušová
12 Jasmín Cmorejová
13 Jakub Molčan
14 Mathias Boržik
15 Viktória Kotlarčíková
16 Bianka Forgáčová
17 Frederika Suchá
22.5.2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky